Wat is microdosen? 

Wat is microdosen?

Microdosen betekent het innemen van een zeer kleine, sub-perceptuele dosis van een psychedelische stof zoals psilocybine, het werkzame bestanddeel in truffels. Deze lage hoeveelheid zorgt niet voor hallucinaties en is niet verslavend. Psychedelische truffels zijn legaal verkrijgbaar in Nederland.

Het doel is om je stemming, cognitie en creativiteit op subtiele wijze te bevorderen zonder de intensiteit van een volledige psychedelische ervaring. Bij het microdosen werk je met een protocol en een dagboek om de subtiele veranderingen te tracken. Door de focus te gaan richten op ontwikkeling en groei, kan je stappen gaan zetten en meer gaan floreren. 

Hoe werkt het microdosen?

In de truffels zit psilocybine, wat door je lichaam omgezet wordt in de werkzame stof psilocine. De psilocine beïnvloedt het serotoninesysteem in de hersenen, het bindt zich met name aan de seretoninereceptoren in de prefrontale cortex. Dit hersengebied is betrokken bij cognitieve planning, persoonlijkheid en sociaal gedrag. De truffels hebben invloed op perceptie, emoties en cognitieve processen. Met de juiste intentie ontstaat hierdoor ruimte voor nieuwe gedragspatronen. Microdosen kan helpen bepaalde thema's naar de oppervlakte te brengen, wat met behulp van coaching nog effectiever kan gebeuren en welke verder uitgediept en uitgewerkt kunnen worden. Het is echter geen snelle oplossing voor alle problemen en vragen, maar een kans om meer uit jezelf te halen. 

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de gunstige effecten van microdosen (zie ook achtergrond informatie). Helaas zijn er nog weinig onderzoeken gedaan naar de lange termijn effecten.

Toelichting op de figuren hierboven:

In een studie uit 2014 vergeleken onderzoekers MRI scans van deelnemers: (a) nuchter en (b) onder de invloed van psilocybine. De versimpelde visualisatie van die twee scans laat zien dat het brein onder de invloed van psilocybine tijdelijk nieuwe en andere verbindingspatronen maakt dan ‘normaal’. Mensen belanden in het dagelijkse leven soms in patronen waar ze moeilijk uitkomen. Door psychedelica kom je in een andere staat van bewustzijn terecht. Bepaalde delen van de hersenen worden actiever en het gebied dat verband houdt met het ego is minder actief. Het brengt je in de gelegenheid om vaste patronen (tijdelijk) los te laten, situaties vanuit andere invalshoeken te bekijken en andere gedachtepatronen te ontwikkelen. Bron: Artikel in Journal of the Royal Society