Waarom microdosen?

Waarom microdosen?

Er zijn talloze redenen waarom mensen ervoor kiezen om te gaan microdosen. Vaak is de drijfveer om zichzelf verder te ontwikkelen of om met bepaalde uitdagingen in het leven om te gaan. Dit kan variëren van het streven naar persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling tot het verbeteren van mentaal welzijn en het nastreven van een betere kwaliteit van leven.

Voordat je start, overweeg of dit bij jou past. Ik sta klaar om met je mee te denken en te verkennen (zie ook verantwoord microdosen)

Het mooie van de truffel is dat het een intern proces in gang kan zetten. Wanneer je jouw persoonlijke 'sweet spot' hebt gevonden, kun je nog steeds goed functioneren terwijl je merkt dat er innerlijke verschuivingen plaatsvinden. Deze truffel zorgt voor afstemming op lichamelijk, cognitief, emotioneel en spiritueel niveau. Met de begeleiding en ondersteuning van mijn coaching kun je bewuster werken aan deze innerlijke processen, wat kan leiden tot diepgaande inzichten en persoonlijke ontwikkeling. Alles bij elkaar werkt het als een versterkend veld van groei en inzicht, waardoor je meer floreert.

Het is belangrijk om te realiseren dat de uitkomst van microdosen niet altijd is wat je verwacht of wilt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn, dat je meer focus wilt ervaren. Maar dat je merkt dat je bij het microdosen juist meer behoefte hebt aan rust. Je kan dit als negatief ervaren, maar blijkbaar vraagt dit wel aandacht. De vraag is, wat ga je er mee doen? Stel je hebt als individu meer behoefte aan prikkels, dan past een meditatiekussen niet bij jou als oplossing. In de coaching kunnen we hier naar kijken.

Mensen die ervoor kiezen om te microdosen, melden verschillende positieve ervaringen en effecten. Hier zijn enkele veelvoorkomende ervaringen die mensen bij microdosen kunnen ondervinden:

Toch is het cruciaal om te begrijpen dat de truffel geen 'quick fix' is die al je problemen oplost. Je zult nog steeds zelf het werk moeten doen. Door middel van de samenwerking met de truffel en coaching kun je echter nieuwe wegen verkennen. Door de inzichten die je opdoet in de praktijk te brengen, kun je nieuwe (hersen-) verbindingen maken en nieuw gedrag inzetten, wat uiteindelijk kan leiden tot andere, positieve resultaten.