Verantwoord microdosen

Contra-indicaties

Wie kan beter niet deelnemen aan de 6 weekse microdose coachingstraject?

Het is belangrijk op te merken dat niet iedereen geschikt is voor het microdosen met de truffel. Er zijn enkele situaties en contra-indicaties waarin het gebruik van psilocybine (de truffel) wordt afgeraden of met de nodige voorzichtigheid moet worden benaderd.

Hier onder bespreek ik enkele belangrijke contra-indicaties; deze lijst is echter niet uitputtend. Het is je eigen verantwoordelijkheid om jezelf goed te informeren en na te gaan of bij jou sprake is van een contra-indicatie. Bij twijfel raad ik je aan om navraag te doen bij je huisarts of behandelend arts/therapeut, zij zijn degene die hier een deskundige uitspraak over mogen en kunnen doen.  

Hier zijn enkele belangrijke contra-indicaties en situaties waarin het gebruik van psilocybine beter vermeden kan worden:

 

§ Leeftijd jonger dan 21 jaar

§ Zwangerschap en borstvoeding

§ Lichamelijke aandoeningen

Lijd je bijvoorbeeld aan epilepsie, hart- en vaatziekten (bijv. angina pectoris, beroerte, CVA), een leverziekte of nierziekte, hyperthyreoïde (overactieve schildklier), kleurenblindheid of tinnitus, een ernstige neurologische aandoening en/of ongecontroleerde hoge bloeddruk, of heb je dit in het verleden gehad? Raadpleeg altijd een arts voordat je psilocybine gebruikt als je lijdt aan deze of andere medische aandoeningen. 

§ Psychische aandoeningen

Lijd je bijvoorbeeld aan een psychotische stoornis, schizofrenie, waanideeën, bipolaire stoornis of ernstige persoonlijkheidsstoornis of heb je dit in het verleden gehad? Vermijd dan de werkzame stof psilocybine, aangezien het het risico op het verergeren van deze symptomen of het veroorzaken van een psychose kan vergroten. Heb je eerstegraads familieleden (vader, moeder, broer of zus) met deze aandoeningen dan kan je beter niet deelnemen aan het microdosen met de werkzame stof psilocybine. Ook mensen die lijden aan ernstige psychische stoornissen zoals een depressie, angststoornis, PTSS en/of suïcidaliteit kunnen zich beter niet richten tot (het microdosen met) psychedelische middelen. Raadpleeg altijd je behandelend therapeut of arts voordat je psilocybine gebruikt als je lijdt aan deze of andere psychische aandoeningen.  

§ Medicatie
Psilocybine kan interageren met bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld met medicatie die een verhogend effect heeft op het serotonine niveau, zoals: antidepressiva (vooral MAO-remmers), SSRI's, pijnstillers, slaappillen, amfetaminen, antihypertensiva (bloeddrukverlagende medicijnen), bepaalde hartmedicatie, medicijnen voor astma/bronchitis of andere ademhalingsproblemen, antihistaminica, medicijnen voor migraine, medicijnen voor verkoudheid/sinusproblemen/hooikoorts/allergieën (Actifed DM, Benadryl, Benylin, Chlor-Trimeton, Compoz, enz.), medicijnen voor het centraal zenuwstelsel, lithium, tramadol, ntipsychotica, enz. Raadpleeg altijd een arts voordat je psilocybine gebruikt als je medicijnen gebruikt! Afbouwen of stoppen met medicatie gaat altijd in overleg met je behandelend arts of huisarts. Stop nooit zonder overleg met voorgeschreven medicatie!

 § Alternatieve geneeswijzen en voedingssupplementen

Informeer je goed welk effect deze stoffen/behandelmethoden op je lichaam hebben en of het raadzaam is om deze middelen/geneeswijzen een paar dagen voor en na het gebruik van de truffel niet te gebruiken. Zo is bijvoorbeeld bekend dat de supplementen 5-HTP en Sint Janskruid een risico voor de gezondheid vormen in combinatie met psilocybine. Raadpleeg altijd je behandelend therapeut of arts voordat je psilocybine gebruikt.  

§ Alcohol, drugs en andere middelen

Ook deze middelen kunnen een (groot) nadelig effect hebben op je gezondheid en wanneer je ze laat interacteren met psilocybine. Stop op tijd met deze middelen, zodat ze geen effect meer hebben op je lichamelijke en psychische gesteldheid. Mocht er sprake zijn van een verslaving aan middelen, dan is het raadzaam om langere tijd abstinent te zijn alvorens je begint aan het gebruiken van psychedelische middelen (truffel), omdat de ontwenningsverschijnselen je anders erg in de weg kunnen zitten. Raadpleeg in dat geval en bij moeilijkheden met het afbouwen van je middelengebruik altijd een professional om je hierbij te helpen. 

§ Allergieën
Informeer je goed of de allergie reden kan zijn om niet deel te nemen aan dit coachingstraject met de psychedelische truffel. Breng mij op de hoogte als je allergie interacteert met de psychedelische truffel.

 

Set en setting

 

Set (je mentale toestand / mindset)

Als iemand zich vóór de dit coachingstraject met truffels in het dagelijks leven emotioneel erg onstabiel, angstig of onveilig voelt of rouwt, kan het gebruik van psilocybine leiden tot een uitvergroting van deze gevoelens en mogelijk resulteren in een negatieve ervaring. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je mentale toestand geschikt is, voordat je een psychedelische ervaring ondergaat. Mocht je hieraan twijfelen, bespreek dit dan met mij tijdens de intakefase van het traject en met je huisarts of behandelend therapeut. Verdiep je goed in dit onderwerp, zodat je uiteindelijk een weloverwogen keuze kan maken.

 

Setting (omgeving)

Daarnaast is het erg belangrijk dat je tijdens het 6 weekse coachingstraject in een fijne omgeving bent (setting). Het is belangrijk dat je in de ruimte of je omgeving een gevoel van comfort, veiligheid, vertrouwen en rust kunt ervaren. Probeer negatieve of te intense prikkels / triggers in de ruimte/ omgeving zoveel mogelijk te vermijden. Zorg dat je bij de eerste keer dat je gaat microdosen in een omgeving bent waar je weinig van je gevraagd wordt of je geen nieuwe/ inspannende dingen hoeft te doen. Denk hierbij ook aan dat je bij de eerste paar keer niet deelneemt aan het verkeer of zware machines hanteert. Dit omdat je je “sweet spot” nog moet bepalen en nog niet weet wat de truffel teweegbrengt.

 


Dosering

Tijdens het coachingstraject is het essentieel om jouw "sweet spot'' te vinden. Jouw "sweet spot" is afhankelijk van factoren zoals lichaamsgewicht, gezondheid, eerdere ervaring met psychedelica, persoonlijk comfort en intentie.  De "sweet spot" is de optimale dosis voor gewenste voordelen zonder hallucinaties. Dit varieert van persoon tot persoon, en

het vinden ervan kan enige tijd en aanpassing vergen. 

In het 6-weekse microdosetraject hanteren we 2 protocollen met beschrijvingen van microdose hoeveelheden en dag van inname. Truffels zijn een natuurproduct, waardoor de concentratie psilocybine in de truffels enigszins kan variëren. Er zijn geen garanties voor hoe een dosering bij jou zal uitpakken. Het volgen van aanbevolen protocollen wordt aangeraden. Afwijken en kiezen voor een andere dosering is een bewuste eigen keuze en verantwoordelijkheid.

Voor we met het 6weekse coachingstraject starten, zullen we samen ruim de tijd nemen om het zorgvuldig over de contra- indicaties,  set, setting, dosering, de protocollen en de inhoud van het 6 weekse coachingstraject hebben, waarbij je al je vragen kunt stellen.NB

De inhoud van deze website en het coachingstraject is uitsluitend voor informatieve of educatieve doeleinden voor geïnteresseerden. De inhoud is nadrukkelijk geen vervanging voor therapie, behandeling, of deskundig medisch advies. Als je op zoek bent naar diagnose, medisch advies of behandeling, adviseer ik je om een arts of therapeut te raadplegen. Ik werk uitsluitend met de legale truffel.