Achtergrond  informatie

Wetenschap | educatie microdosen, community en onderzoek 


Op deze pagina vind je laagdrempelige, relatief makkelijk te consumeren bronnen van informatie over psychedelica:


Nederlandse stand van zaken
Hoewel het voor medische professionals in Australië en delen van de VS al is toegestaan om psychedelica voor te schrijven voor bepaalde psychische aandoeningen, is psychedelische therapie binnen Nederland helaas nog niet erkend als officiële behandelvorm. Daarom is het uitvoeren van deze therapievorm in Nederland (anno 2023) enkel wettelijk mogelijk binnen wetenschappelijke studies.

In de laatste jaren wordt er steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de therapeutische toepassingen van psychedelica (waaronder psilocybine, de stof die ook in truffels zit). Dit is niet voor niets: de resultaten zijn veelbelovend! Er is een groeiende erkenning van het potentieel van psychedelica voor de behandeling van psychische klachten. Wetenschappers en onderzoekers zijn opnieuw geïnteresseerd geraakt in het verkennen van deze stoffen vanwege veelbelovende klinische resultaten en getuigenissen van patiënten. In sommige landen zijn de regelgeving en het beleid ten aanzien van psychedelica aan het veranderen, waardoor onderzoek naar deze stoffen gemakkelijker wordt.Nederlandse politiek


Binnen de Nederlandse politiek worden de therapeutische toepassingen van psychedelica als veelbelovend gezien. Het stond en staat duidelijk op de politieke agenda.GGZ Nederland


Op de website van de GGZ-Groep (geestelijke gezondheidszorg) staat zelfs het volgende:

"Het gebruik van psilocybine binnen de reguliere GGZ behoort niet tot de verzekerde zorg. De reden dat wij deze informatie hier aanbieden is dat het gedane en lopende wetenschappelijke onderzoek zo veelbelovend is dat wij verwachten dat psilocybine binnen 5 tot 7 jaar tot de verzekerde zorg zal behoren." 


Wetenschappelijk onderzoek


Steeds meer onderzoek toont de veiligheid en mogelijke gunstige effecten aan van psychedelische therapie. Zo is er onder andere al onderzoek gedaan naar psychedelische therapie bij (therapie-resistente) depressie, verslavingen (waaronder alcohol, tabak, opioïden), angst (waaronder PTSS, sociale angst, gegeneraliseerde angst) en existentiele angst of zingevingsproblemen bij kankerpatiënten. Het veld van psychedelisch onderzoek blijft groeien en er worden wereldwijd voortdurend nieuwe studies uitgevoerd om een breder scala aan psychische aandoeningen te onderzoeken.


Hier zijn enkele belangrijke studies op dit gebied, met links naar artikelen waar je meer informatie kunt vinden:In dit artikel worden studies beschreven die onderzoek deden naar de positieve rol van psilocybine bij depressie en angst bij kankerpatiënten, therapieresistente depressie en tabaks- en alcoholverslaving. En: veiligheidsgegevens van deze verschillende onderzoeken wijzen op de afwezigheid van ernstige geneesmiddelgerelateerde bijwerkingen.


Deze review onderzoekt het potentieel van psilocybine in de behandeling van neuropsychiatrische aandoeningen, waarbij recente ontwikkelingen en lopend onderzoek worden onderzocht.


Deze studie onderzocht de veiligheid en effectiviteit van psilocybine bij de behandeling van therapieresistente depressie. De resultaten toonden veelbelovende resultaten en suggereren dat psilocybine een potentiële therapeutische optie kan zijn.


Deze vervolgstudie op de eerder genoemde studie naar depressie onderzocht de langetermijneffecten van psilocybinebehandeling. Het toonde aanhoudende verbeteringen in depressieve symptomen en kwaliteit van leven na zes maanden.


In deze zeer recente studie wordt aangetoond dat psychedelica kritieke leerperioden in het volwassen brein heropenen en dat de duur van dit kritieke venster direct gecorreleerd is met die van de acute subjectieve effecten die door deze medicijnen worden veroorzaakt. D.w.z. hoe langer de trip, hoe beter. De onderzoekers bestudeerden specifiek de kritieke periode voor het leren van sociale beloningen en ontdekten van deze ongeveer twee weken na toediening van psilocybine open bleef! 


Nieuwe studie kan de effecten van paddo's verklaren.

Kan het microdosen van psychedelica ervoor zorgen dat je je authentieker voelt?

Volume 14 - 2023 

Eigenschap mindfulness en persoonlijkheidskenmerken in een microdosering ADHD-steekproef: een naturalistische prospectieve enquêtestudie.

Nieuw preklinische onderzoek werpt licht op de 5-HT2AR en micordosering 

'Voel ik iets of is het een placebo-effect?' Quest-redacteur probeert een microdosis drugs

Meer mentaal welzijn met een microdosis psychedelica.

Percieptis van psychedelische persoonlijkheidsverandering, determinanten van gebruik, setting en drugsmatiging: naar een holistisch model.


NOS
Korte video van de NOS over psychedelische middelen als veelbelovend medicijn tegen mentale problemen.
Titel: 'Zeggen alle psychiaters ja tegen psychedelica?' Datum 7 januari 2023. 


Interessante (Netflix) documentaires


Interessante boeken


Interessante podcasts


YouTube: