Is het veilig?

Is het gebruik van truffels veilig?

Volgens het RIVM is er per saldo geen risico voor de individuele gezondheid bij het gebruik van psilocybine en psilocine.

Het RIVM heeft een afdeling welke onderzoek doet naar nieuwe drugs en varianten hierop. Deze afdeling is genaamd Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). Op verzoek van de regering en het RIVM heeft deze afdeling in het jaar 2000 een risico analyse geschreven betreffende de werkzame stoffen psilocybine en psilocine in plantaardige producten als truffels en paddo’s.

Bekijk HIER het volledige rapport van de risico analyse van het RIVM.

Hieronder vind je een samenvatting van deze risico analyse van het RIVM (van sectie 'risico's voor de gezondheid van het individu'). Houd hierbij rekening dat dit onderzoek gericht is op het algemene gebruik van paddo's en truffels en geen rekening houdt met het verschil tussen macrodosen en microdosen (dit is een verschil in het tot je nemen van veel of weinig truffels). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Risico’s voor de gezondheid van het individu

Lichamelijke afhankelijkheid
Lichamelijke afhankelijkheid komt bij het gebruik van paddo's (en truffels) niet voor.

Geestelijke afhankelijkheid
Het hangt ervan af welke definitie voor geestelijke afhankelijkheid wordt gehanteerd. Indien dit synoniem is met verslaving, dan is er geen risico. Er zijn echter gebruikers die de ervaring zodanig prettig vinden dat zij paddo's (en truffels) graag nog eens gebruiken. In die zin zou je kunnen spreken van een geringe geestelijke afhankelijkheid. Lees hierover meer op de pagina 'Is het verslavend?'

Acute toxiciteit: gering
De toxiciteit van psilocybine is geschat op 1,5 keer de toxiciteit van cafeïne. Psilocybine is daarmee bij normaal gebruik onschadelijk voor het lichaam en vormt geen risico bij het gebruik.

Chronische toxiciteit: gering
Paddo's (en truffels) worden in grotere doseringen vooral experimenteel/incidenteel gebruikt, een langdurig gebruik komt zelden voor. Er zijn voorbeelden uit andere culturen waar mensen een leven lang met enige regelmaat gebruikt hebben, zonder enige symptomen van chronische toxiciteit. Er zijn echter ook gebruikers die na eenmalig gebruik met een grotere dosering truffels, flashbacks beleven gedurende enkele weken tot maanden na het gebruik. Net als bij sommige andere softdrugs kan het gebruik van paddo’s door psychisch labiele mensen een aanzet zijn tot (tijdelijke) verergering van de klachten. Daarom is het goed om hierbij al stil te staan tijdens de eerste screening.